تغییر صفحه پیش فرض login به آدرس دلخواه

گاهی لازم است صفحه ورود را خودمان طراحی کنیم و کاربر اجبار به ورود از طریق آن مسیر شود برای این کار بایستی ابتدا به مسیر زیر بروید : Site administration->Plugins->Authentication->Manage authentication مدیریت سایت->ماژول‌ها->شناسایی->مدیریت شناسایی‌ها و آدرس دلخواه را در فیلد “آدرس جایگزین صفحه ورود”  (Alternate login URL) وارد کنید.البته لازم است در این صفحه  …

تغییر صفحه پیش فرض login به آدرس دلخواه ادامه »