Using the application cache

استفاده از حافظه پنهان برنامه معرفی HTML5 مکانیزم حافظه پنهان برنامه (application caching mechanism) را ارائه کرده است که اجازه می دهد برنامه های تحت وب حتی به صورت آفلاین اجرا شوند. توسعه دهندگان می توانند از رابط کاربری حافظه پنهان برنامه (AppCache) برای مشخص کردن منابعی که مرورگر باید کش کرده تا در اختیار …

Using the application cache ادامه »