معرفی HTML – جلسه نهم

HTML Lightness Lightness یک رنگ را می توان به عنوان مقدار نور مورد نظر برای رنگ معرفی کرد، که ۰٪ به معنای این است که رنگ هیچ نوری نداشته باشد (سیاه و سفید) ، ۵۰٪ به معنای ۵۰٪ نور برای رنگ است (نه تاریک و نه روشن ) ۱۰۰٪ به معنی نور کامل (سفید) است. …

معرفی HTML – جلسه نهم ادامه »