نحوه ترجمه فایل های زبان مودل بدون استفاده از ساختار بومی سازی زبان سیستم

برای ترجمه یکجا تمام فایل های زبان باید مراحل زیر را انجام داد فایل های زبان موجود در برنامه (lang\en\*.php)و بلوک ها(مانند blocks\comments\lang\en\block_comments.php) و ماژول ها(  مانند mod\glossary\lang\en\glossary.php) را در یک پوشه کپی کنید. فایل های پوشه را یکی یکی باز کرده و ترجمه کنید. تمامی فایل های ترجمه شده را به همان نام فایل …

نحوه ترجمه فایل های زبان مودل بدون استفاده از ساختار بومی سازی زبان سیستم ادامه »