اضافه کردن سرویس وب به یک افزونه

Adding a web service to a plugin  شروع سریع مثال نگاهی به web service plugin template بیندازید. این افزونه شامل تابع وب سرویس hello_world است. برای آسان کردن مراحل تست ، افزونه با یک کلاینت تست در پوشه client/ توزیع می شود. ساختار فایل ساختار فایل در دو متن زیر توضیح داده شده است: web service API …

اضافه کردن سرویس وب به یک افزونه ادامه »