معرفی HTML Tag – جلسه ششم

در این جلسه از آموزش HTML قصد داریم شما را با تگ font و سایر تگ هایی که در HTML استفاده می شوند، آشنا نماییم. معرفی تگ p تگ <p> یک پاراگراف را تعریف می کند. مرورگرها به طور خودکار یک خط خالی را قبل و بعد از تگ <p> (به عنوان حاشیه) اضافه می کند. آن ادامه مطلب…