معرفی پروتکل MTProto

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که هر از چند گاهی نگران امنیت داده هایتان در فضای وب شوید . این نوع نگرانی ها به سراغ هر کسی که از فضای اینترنتی استفاده می کند، می تواند بیاید. حتی اگر فعالیت های سیاه و غیرقانونی هم انجام نداده باشید هیچ وقت دلتان نمی …

معرفی پروتکل MTProto ادامه »