معرفی HTML – جلسه هشتم

HTML Colors در ادامه مبحث رنگ ها در HTML به معرفی و توضیح روش دوم استفاده از رنگ می پردازیم. ۲- Color Values در HTML رنگ ها می توانند با استفاده از مقادیر RGB، مقادیر HEX، مقادیر HSL، مقادیر RGBA و مقادیر HSLA مشخص شوند. بعنوان مثال در کد پایین، نام رنگ “Tomato “، با استفاده …

معرفی HTML – جلسه هشتم ادامه »