پنهان کردن دکمه ورود به عنوان مهمان در صفحه login مودل

برای پنهان کردن دکمه ورود به عنوان مهمان (Login as a guest ) در صفحه ورود بایستی ابتدا به مسیر زیر بروید Site administration->Plugins->Authentication->Manage authentication مدیریت سایت->ماژول‌ها->شناسایی->مدیریت شناسایی‌ها و گزینه “دکمه ورود مهمان” ( Guest login button  )  به مقدار پنهان  تغییر دهید تا دیگر در صفحه ورود این دکمه نشان داده نشود.