PSR-0 : Autoloading Standard

PSR-0 : استاندارد Autoloading   هر کدام از استانداردهای سری PSR به یک معقوله ای جدا در PHP اشاره میکنند. استاندارد PSR-0 در مورد autoloading در PHP است. در‌ واقع بهتر است ابتدا در مورد autoloading در خود PHP کمی صحبت کنیم. در زبان PHP اکثر برنامه نویسان کلاس های خود را درون فایلی جداگانه …

PSR-0 : Autoloading Standard ادامه »