ارتباط

شنیده هایمان و خوانده ها بسیار است، ولى عاقلانه نیست که بلندگوى تکرار شنیده‏ ها و خوانده ‏ها باشیم، بى‏ آنکه آنچه را مى‏ گویند و مى‏ نویسند، به محک بزنیم و بسنجیم.

دست همیاری شما را از طریق کانال ارتباطیinfo@abatech.ir میفشاریم.

و آماده همکاری با شما هستیم.