PSR-2 : Coding Style Guide

PSR-2 : راهنمای نوع کدنویسی همانطور که در پست های قبلی گفته شد، هدف اصلی استاندارد PSR این است که سردرگمی شما به عنوان برنامه نویس را در زمانی که …

ادامه

PSR-1 : Basic Coding Standard

PSR-1 : استاندارد پایه کدنویسی پس از آشنایی با اولین استاندارد PSR، یعنی استاندارد PSR-0 به بررسی دومین استاندارد، یعنی PSR-1 میرویم. تمرکز این استاندارد بر روی نحوه کد نویسی با …

ادامه

PSR-0 : Autoloading Standard

PSR-0 : استاندارد Autoloading هر کدام از استانداردهای سری PSR به یک معقوله ای جدا در PHP اشاره میکنند. استاندارد PSR-0 در مورد autoloading در PHP است. در‌ واقع بهتر …

ادامه

مرجع مدلسازی BPMN

overview Symbol Overview Participants Pool Lane Activitie Task Subprocess Call Activity Adhoc Event Subprocess Gateways Exclusive (XOR) Parallel (AND) Inclusive (OR) Event-based Events Basic Concepts Message Timer Error Conditional Signal …

ادامه

استانداردهای سری PSR

هدف اصلی این استاندارد این است که سردرگمی شما در زمانی که کدهای دیگران را میبینید کمتر شود، که اینکار با رعایت نکات و استایل های کدنویسی توسط تمام برنامه …

ادامه

آشنایی با Moodle

طراحی سایت آموزشی کار بسیار جالبی است اما نحوه ساخت و مدیریت یک سایت آموزشی جذاب و کارآمد خود بحث برانگیز است. Moodle یکی از سیستم های مدیریت آموزشی است …

ادامه