بایگانی/آرشیو برچسب ها : تعریف شرط برای فعالیت

تنظیمات Conditional activities

Conditional activities یک امکان است که به استاد این اختیار را میدهد تا برای دسترسی دانشجویان به یک فعالیت شرایطی مانند تاریخ و نمره دریافتی در فعالیت دیگر یا شرکت …

ادامه