بایگانی/آرشیو برچسب ها : PSR-3

PSR-3: Logger Interface

PSR-3 استاندارد برنامه نویسی

PSR-3 : رابط کاربری logger این استاندارد یک رابط کاربری برای ورود به کتابخانه ها را مطرح می کند. هدف اصلی این استاندارد این است که به کتابخانه ها اجازه …

ادامه